❤️ Kupuj i sprzedawaj prywatne sex pliki - Foto -Video - Pokazy
✔️ 100% Weryfikacji ✔️ 100% Gwarancji

Pragnienie wolności – co jeśli dwoje ludzi ma różne potrzeby?

Pragnienie wolności – co jeśli dwoje ludzi ma różne potrzeby?

Wolność jako podstawa naszej życiowej filozofii

Wolność jest jednym z najważniejszych i fundamentowych wartości, na jakie się powołujemy w naszej kulturze, polityce i myśli filozoficznej. Każdy z nas chce odnaleźć sposób na to, by żyć we własnym stylu, wybierać swoje drogi, realizować swoje marzenia i osiągać cele. Wolność staje się podstawowym filozoficznym pojęciem, które towarzyszy nam na drodze rozwoju i dojrzałości.

Nie ulega wątpliwości, że wolność jest naszym celem, a w zasadzie celami każdej naszej decyzji jest „być wolnym” i „stać się wolnym”. Ale co, gdy dwoje ludzi ma różne potrzeby i koncepcje wolności?

Różne potrzeby ludzkich istot

Niektórzy chcą być wolni w sensie klasycznym – samowystarczalni, niezależni od innych, niezależni od zaangażowań. Inni, z kolei, pragną wolności w sensie społecznym – potrzebują ludzi i związku z innymi, a izolacja jest dla nich wszystkim, po prostu niemożliwa do przetrwania.

W związku z tym trudno jest jednoznacznie określić, jakie są potrzeby wolnościowe dwóch ludzi. Każdy z nas ma zupełnie unikalne potrzeby, wybiera swój styl życia, odrzuca różne opcje i robi swoją drogę.

Możliwe scenariusze

Gdy dwoje ludzi ma różne potrzeby, możliwe są scenariusze, które łączą ludzi, lub je rozłączą.

Jeden z partnerów decyduje się na Poświęcenie, czyli zrezygnowanie z własnych potrzeb w imie związku – na rzecz wyboru wartości drugiej osoby. Ta koncepcja jest stosunkowo powszechna, ale przynosi wiele problemów emocjonalnych, a potem pojawiają się odgrywające się zdradzaności i niezrozumienia. Inna koncepcja Wolnego Życia bazuje na stworzeniu swoistej Polski Podzielonej i nieco niepotrzebnego trudzenia się, jakiego rodzaju są potrzeby, na której stronie leżą.

Kompromis, jako rozwiązanie problemów emocjonalnych

Trzecim sposobem staje się Kompromis – próba tworzenia nowej drogi, w której obydwaj partnerzy są w stanie osiągnąć swoje cele i potrzeby. Jest to z pewnością bardziej rozsądny wybór dla każdego, kto pragnie równowagi i harmonii w związku.

Wolność, jako nadrzędna wartość

Nie ważne, jaka droga zostanie wybrana, najważniejsze jest zrozumienie, co jest prawdziwie ważne. Wolność, jako wartość nadrzędna, jest jedną z kwestii, które powinno się mieć na uwadze, zwłaszcza w zawiłych i pełnych trudnych decyzji relacjach międzyludzkich.

Cytaty odnośnie tematu

– „Nie ma wolności bez solidarności” – Vaclav Havel
– „Wolność jednej osoby można porównać do granicy, gdzie rozpoczyna się wolność innej” – Mahatma Gandhi

10 ciekawostek na temat wolności

1. W 1978 r. Szwajcaria była pierwszym krajem, który wprowadził urlop na żądanie.
2. W Islandii nie ma policjantów z bronią palną.
3. W Finlandii wygrał Voluntarystyczny ruch społeczny, który dąży do obniżenia liczby posiadaczy samochodów.
4. W Kostaryce tańczy się reggae w parkach na spacery.
5. W 2005 r. Islandia była pierwszym krajem na świecie, który wybrał kobietę na stanowisko prezydenta.
6. W Niemczech wybuchła debata na temat prawa jazdy dla ślepych, co wywołało kontrowersje w całym kraju.
7. W Estonii są stosowane wózki-kosiarki, które w nietypowy sposób osuszają bagna.
8. W Portugalii obowiązuje prawo, zgodnie z którym chory na raka, po przeprowadzeniu w pełni legalnego procesu, ma prawo do darmowego zaopatrzenia w konopi indyjskie do celów leczniczych.
9. W 2011 r. Szwajcaria podtrzymała decyzję obywateli, którzy zadecydowali, że wolno im zbierać deszczówkę z dachów swoich domów.
10. W Holandii działa sieć „Koevoet” – przyjacielskich farm, na których można schronić się przed stressującą rzeczywistością, otoczyć się przyjaciółmi i zabić czas na rózne sposoby (chodzenie po lesie, dojazdy rowerowe, itp.).