❤️ Kupuj i sprzedawaj prywatne sex pliki - Foto -Video - Pokazy
✔️ 100% Weryfikacji ✔️ 100% Gwarancji

Kim są demiseksualiści i co oznacza ta orientacja?,

Kim są demiseksualiści i co oznacza ta orientacja?

Demiseksualiści to osoby, które doświadczają przyciągania seksualnego tylko wtedy, gdy nawiążą z kimś emocjonalną więź. Innymi słowy, aby mieć ochotę na seks, potrzebują najpierw poznać drugą osobę na tyle dobrze, by poczuć się z nią komfortowo i zaufać jej.

Ta orientacja jest często mylona ze skłonnościami aseksualnymi lub aromantycznymi (brakiem zainteresowania seksem lub romantyzmem), jednakże demiseksualizm dotyczy konkretnie sposobu funkcjonowania przyciągania seksualnego u danej osoby.

Nadrzędną kategorią Kim są demiseksualiści i co oznacza ta orientacja?

Demiseksualiści stanowią jedną z wielu mniejszościowych społeczności LGBTQIA+. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy ze swojej orientation until spotka każdej innej person – zwanych demisexuals – którzy łączą później te same cechy we wszelkiego rodzaju kontaktach interpersonalnych.

Osoby te mogą więc mieć problemy w znalezieniu partnera/partnerki odzewnikowej dla ich wyjątkowego stylu życia. Mogli być oparci względnie trzymać się samych albo próbować siły with randkami internetowymi czy aplikacjami stworzonymi dla singlow.

Prawdy i mity na temat demiseksualizmu

Wiele stereotypów krąży wokół demiseksualności. Oto kilka z nich oraz ich odpędylenia:

– ”Jesteś puszczalski/puszcze” – błędne założenie, że każda osoba chcąca nawiązać bliskie kontakty musi być wystarczająco pewna siebie (w tym również seksualnie).

– ”Nie kochasz się w nikim” – mylna nadinterpretacja absence przyciągania seksulnego przez brak miłości romantycznej wyjątkowo połączy przedmiot.

– ”To tylko etap twojego życia, przechodzisz przez to” – sugerowanie, że to jedynie okres próbny lub fazowy trend jest równie nieprawdziwe co szkodliwe dla osób dotkniętych demisexualismem.

Demiseksualiści stanowią legit sposób funkcjonowania u wielu ludzi wmądzy grupach wieków śródprostych społecznościach LGBTQ+ a zostań dosadnym podanie bycia traktowanym równorzędnie ze wszystkimi pozostałymi orientacjami płciowymi.

Cytaty na temat demiseksualności

“Kilka nastoletnich dziewczyn pyta mnie o radę, ponieważ czują się inaczej od swoich rówieśników. Łapiemy momenty dobrej atmosfery i pocztomorozenia; Zdarza nam się porozmawiać godzinami o trudnym nauce albo lekturze. Wszystko to daje poczucie bezpieczeństwa, ale niekoniecznie zadziałanie na mnie zmysłowo. Mówię im często o demiseksualizmie” – pisze psycholog Alex Berezow w artykule dla czasopisma ”Psychology Today”, cytowany przez pismo ”Harper’s Baazar”.

“Nie jesteś zgubiony lub zbłądzony; być demisexualnym jest całkiem normalne i około 1% populacji identyfikuje się z tą orientacją seksualną “- stwierdza strona internetowa AVEN (Asexual Visibility and Education Network), założona w 2001 roku, aby zapewnić wsparcie osobom aseksulanym i ich sojusznikom.

10 ciekawostek na temat demiseksualności

1. Słowo “demiseksualny” pojawiło się po raz pierwszy w latach dwutysięcznych jako kategoria na stronie sieci społecznej Aven.
2. Według badań przeprowadzonych przez badacza Liamasagiego dziewięćdziesiąt osiem procent osób dotkniętego demisexualitym mieszka we stanach Zjednoczone Ameryki Półczyszenie odsetek wynosi czterdzieści siedem procent in Baylesta Kanadzie.
3. Demiseksualiści są znani ze swojej zdolności do stwarzania silnych emocjonalnych więzi, co często prowadzi do głębszego i bardziej trwałego związku.
4. Osoby demisexualne często czują się niezrozumiane, ponieważ wiele osób nie jest w stanie zidentyfikować się ze sposobem, w jaki są one przyciągane seksualnie.
5. Demiseksualizm to orientacja pomiędzy aseksualnością (brak zainteresowania seksem) a allosexualnością (przyciąganie seksualne bez ograniczeń).
6. Osoby demisexualne mogą być postrzegane jako skojarzone lub “święte”, ale takie stereotypy są szkodliwe dla ich samooceny i zdrowia psychicznego.
7. Publikacje naukowe na temat demiseksualityu nadal są stosunkowo nieliczne; większość badań dotyczyła osób młodszych niż 35 lat.
8. Z powodu braku zrozumienia na wielu poziomach – od rodziny po medyczny personel – osoba demisexualna może mieć trudność w znalezieniu właściwej opieki psychiatrycznej lub terapeutycznej.
9.Osoby demisexuale mają skłonność do długotrwałych przyjaźni, które bywają prawdziwie bliskie-emocjonalną alternatywą dla intymnych relacji romantyczno-seksulanych
10.Niestety osoby należacey do grup społeczności LGBTQ+ byly ofiarami enigmatyzacji oraz dyskryminacji także przez inne subpopulację a jak składają się one z innych etnicznych, religijno-czasowych lub ekspresywnych kategorii.

Zdaniem eksperta

Nie ma zbyt wielu badań naukowych dotyczących demiseksualizmu; tę orientację często pomija się w literaturze medycznej i psychologicznej jako mało znaczącą. Jednakowy rozumiem od strony społecznej dla każdej into oriwntacji przynosi szereg korzyści – nie tylko poprawiające życie ludzi będących jej przedmiotem, ale również zmniejszające homofobię oraz stereotypowe myśli o wpływie społeczności LGBT na życie publice.

Jednym z ciekawszych działań prowadzących badania panele dyskusyjne osób demisexualnych, który pozwalają zbadać ich doświadczenia i zdobyć informacje na temat tego, jak mogą czuć osoby należące do tej grupy. Hektograficzny panel jest jednym z wielu dostępnych źródeł naukowych tematów takich jak sexuality czy gender studies.
Źródła:
– Psychology Today
– Harper’s Bazaar
– Asexual Visibility and Education Network